Szukaj:Słowo(a): Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
nabroila a co innego mogla zrobicJasne, że nabroiłam. Śmiałam iść do kierownika Zakładu Penitencjarnego z nakazem skierowania mnie do Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu. Parę mocniejszych argumentów i jakoś poszło

Ajj, rozumiem cię gacek. U mnie ani trochę w tej Polsce nieciepło, ale mam ochotę po przerwie 5ciodniowej dorwać się do konia wwolnym czasie.

I poodśnieżaći coś dobrego ugotować, standard

Art. 270 KODEKSU KARNEGO
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Swoją drogą proponuję skończyć studia stacjonarne, korespondencyjne
np. w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, WKU z pewnością da Ci spokój.

Decyzja o skreśleniu przychodzi pocztą na adres zameldowania.

Pozdrawiam
Więzienie karne w Kłodzku w latach II Wojny Światowej podlegało wyższemu sądowi krajowemu we Wrocławiu, jego pełna nazwa to: Haftanstalt Glatz mit Tuberkulosenabteilung bowiem dzieliło się na Hauptanstalt -zakład główny i Tuberkulosenabteilung - oddział gruźliczy; było jednym z dwóch więzień niemieckich z wyodrębnionym oddziałem gruźliczym. Dyrektorem był Verwaltungsamtmann Zachau. Przez cały okres wojny oddziałem Tbe kierował radca rządowy i medycyny: dr Neumann. Oddział gruźliczy był zastrzeżony wyłącznie dla więźniów Niemców (reichs- i volksdeutschów).
Do końca 1938 roku więzienie kłodzkie było właściwe dla egzekucji kary twierdzy (jako jedno z 3 istniejących w Rzeszy więziń z twierdzami) orzekanej przez sądy powszechne.
Dnia 21.04.1939 w wyniku decyzji ministra sprawiedliwości Rzeszy dokonano zamknięcia twierdzy kłodzkiej dla więźniów cywilnych, przekształcając ją w więzienie dla hitlerowskiego Wehrmachtu: Wehrmachtgefangnis Glatz.

P.S. Zapewne mało kto trafi na "ŚKH Sobótka" nr 3 z 1974 r w którym A.Konieczny przedstawił "Więzienie kłodzkie w czasie II wojny światowej"
- stąd moja próba przypomnienia niektórych faktów z jego pracy:
_________
Bluszczyk
no i dostalem mandat karny kredytowy na 150 zł za: "zakłócanie krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porzadku publicznego lub spokoju osób korzystajacych z usług kolei"

a tak przypominajac sobie nasza podroz pkp do wrocławia to- kurde dlaczego tylko ja sie dałem złapac
a nie wolno jescze wielu innych rzeczy:
§ 1. Na obszarze kolejowym, w pociagach i innych pojazdach kolejowych, z uwzglednieniem § 2 i 3, zabrania
sie: (miedzy innymi)

12) palenia tytoniu w miejscach, w których jest to zabronione;

14) sprzeda/y, podawania i spo/ywania napojów alkoholowych w zakresie okreslonym w odrebnych przepisach;

16) urzadzania gier, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27), bez wymaganego zezwolenia;

20) zakłócania krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porzadku publicznego lub spokoju osób korzystajacych z
usług kolei.
no i dostalem mandat karny kredytowy na 150 zł za: "zakłócanie krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porzadku publicznego lub spokoju osób korzystajacych z usług kolei"

a tak przypominajac sobie nasza podroz pkp do wrocławia to- kurde dlaczego tylko ja sie dałem złapac
a nie wolno jescze wielu innych rzeczy:
§ 1. Na obszarze kolejowym, w pociagach i innych pojazdach kolejowych, z uwzglednieniem § 2 i 3, zabrania
sie: (miedzy innymi)

12) palenia tytoniu w miejscach, w których jest to zabronione;

14) sprzeda/y, podawania i spo/ywania napojów alkoholowych w zakresie okreslonym w odrebnych przepisach;

16) urzadzania gier, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27), bez wymaganego zezwolenia;

20) zakłócania krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porzadku publicznego lub spokoju osób korzystajacych z
usług kolei.

podczas nauki we Wrocławiu miałem okazję " zwiedzać " Zaklad Karny " na klęczkach " . Pokazywano nam izbę w której miesciła się skladana szubienica ... . " Gabinet " kata , na tablicach poglądowych opisany był sposób w jaki wykonywano egzekucje .

Tam też od jednego ze " zwiedzających " dowiedziałem sie że nie zawswze i nie wszystkie egzekucje odbywały sie w taki sposób . Juz w latach 80 jednego ze skazanych na KS pewien plutonowy milicji poprostu ...powiesił w milicyjnym garażu nr 3 WUSW w Katowicach ...
/ tym skazanym był bardzo znany i " głosny " seryjny morderca ze Śląska i Zagłębia - Z.M /
Wyniki wyborów do Sejmu w kilku obwodowych komisjach wyborczych:

Zakład Karny ul.Chrobrego 29 , Brzeg
Platforma Obywatelska - 60 %
Prawo i Sprawiedliwość - 2 %

Zakład Karny ul. Siennika 23, Gdańsk
Platforma Obywatelska - 59 % (Człowiek z Zasadami samodzielnie zdobywa 53 %)
Prawo i Sprawiedliwość - 2 %

Areszt Śledczy ul.Grottgera 2, Jelenia Góra
Platforma Obywatelska - 57 % (najlepszy wynik w obwodzie - G.Schetyna)
Prawo i Sprawiedliwość - 0 %

Zakład Karny Nr 2 ul. Fiołkowa 38, Wrocław
Platforma Obywatelska - 57 %
Prawo i Sprawiedliwość - 1 %

Zakład Karny Nr 2 ul. Gen. Karola Świerczewskiego 3, Strzelce Opolskie
Platforma Obywatelska - 54 %
Prawo i Sprawiedliwość - 3 %

Zakład Karny ul. B. Chrobrego 2, Cieszyn 2
Platforma Obywatelska - 53 %
Prawo i Sprawiedliwość - 2 %

Zakład Karny ul.Bohaterów Getta 16, Kłodzko
Platforma Obywatelska - 52 %
Prawo i Sprawiedliwość - 2 %

Areszt Śledczy ul. Świebodzka 1, Wrocław
Platforma Obywatelska - 50 %
Prawo i Sprawiedliwość - 3 %

Zakład Karny Kraków - Nowa Huta Spławy 2, Kraków
Platforma Obywatelska - 49 % (fantastyczne zwycięstwo Premiera z Krakowa)
Prawo i Sprawiedliwość - 3 %

Zakład Karny ul. Partyzantów, Wronki
Platforma Obywatelska - 40 %
Prawo i Sprawiedliwość - 4 %

Zakład Karny nr 1 ul. Kleczkowska, Wrocław
Platforma Obywatelska - 37 %
Prawo i Sprawiedliwość - 2 %

Zakład Karny Nr 1 ul. Karola Miarki, Strzelce Opolskie
Platforma Obywatelska - 37 %
Prawo i Sprawiedliwość - 5 %

Żródło: Państwowa Komisja Wyborcza
Dziś dostałem odpowiedź na moją skargę dotyczącą przeterminowanych prduktów
w TELEPIZZA oddz. Lubin punkt w Real'u. A więc miłej lektury.

Dotyczy: Interwencji z dnia 12 maja 2006 r. wniesionej przez p. (pozwoliłem
sobie wyciąć swoje dane osobowe) dotyczącej sałatki pn. "Colesław"

                Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
uprzejmie informuje o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
w sprawie sprzedaży sałatki "Colesław" nr partii 1093 i 1118 po terminie
przydatności do spożycia, zakupionej w punkcie małej gastronomii 'Telepizza"
przy ul. Jana Pawła II 3 w Lubinie.

                W dniu 16 maja 2006 r. przeprowadzono w w/w obiekcie
kontrolę sanitarną w czasie której nie stwierdzono w obrocie kwestionowanych
partii sałatki "Coleslaw", jak również innej o tej samej nazwie po terminie
przydatności do spożycia i zmienionych cechach organoleptycznych.

                Ustalono natomiast, że w obrocie znajdują się inne
przeterminowane środki spożywcze (kurczak kebab, kiełbasa tradycyjna
pizza-plasterki, ciasto do pizzy). Wobec powyższego wydano postanowienie nr
209/HŻ/06 o zabezpieczeniu środków spożywczych oraz decyzję o zakazie
wprowadzenia tych środków spożywczych do obrotu (Decyzja nr 331/2006).

                Ponadto stwierdzono szereg uchybień dot. stanu sanitarnego
zakładu. Osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości ukarano
mandatem karnym.

                Z uwagi na wykazane uchybienia Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lubinie wzmógł nadzór sanitarny nad w/w obiektem.

Dział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Wrocław
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73/77

tel/fax 0-71 328 14 17

Moje przypuszczenia potwierdziły się co do oszukańczej działalności firmy Auto Handel Lubin, choć miałem cichą nadzieję, że może tym razem będzie inaczej. Jakieś dwa miesiące temu pewien typ także wyłudzał zaliczki w Legnicy i też złozył u mnie zawiadomienie że oszukał go jego wspólnik- grając biednego pokrzywdzonego nie wiedział, co go czeka - wraz z panią sekretarką zamiast do domu pojechali na trzy miesiące do Zakładu Karnego we Wrocławiu (siedzą tam do dziś)! Ta firma z Legnicy to jedna i ta sama grupa słupów, która ma wspólne szefostwo, które kolejną firmę założyło w Lubinie. Gdy dziś rano przeczytałem pierwszego posta informującego, że faktycznie Was oszukano i że Wegner też skałda zawiadomienie jako pokrzywdzony, to od razu od siebie z komendy zadzwoniłem do KPP Lubin i przekazałem policjantom, którzy mieli u siebie G. Wegnera, że to ten sam schemat działania co w Legnicy, że to ta sama grupa i zaproponowałem, aby pana Wegnera nie wypuścili już do domu - myślę , że chłopaki z KPP Lubin stanęli na wysokości zadania i go zatrzymali, a sąd niech zadecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. Tu nie ma co się radzić prawników! Od razu składajcie zawiadomienie o przestepstwie - zadzwońcie do KPP Lubin i ustalcie nr RSD sprawy (Rejestr Spraw Dochodzeniowych) oraz prowadzącego postępowanie i telefon do niego. Jeśli nie chcecie jechać osobiście do Lubina, to mając informację o nr RSD i prowadzącym, składajcie zawiadomienia w swoich miejscach zamieszkania wskazując, aby przesłano zawiadomienia do Lubina do sprawy RSD.... . Nikt z was nie będzie ciągany raczej na kolejne przesłuchania do Lubina jeśli mieszka na drugim końcu Polski! Jeśli zajdzie potrzeba przesłuchać kogoś raz jeszcze, to Lubin wyśle prośbę do jednostki na terenie której mieszkacie i przesłuchają was na miejscu. Co do pieniędzy, to raczej nici z ich odzyskania, ale warto zgłaszać te sprawy, bo każde kolejne zgłoszenie powodować będzie surowszy wymiar kary dla sprawców!!!

Jeśli jednak ktoś z Was chciałby nadal zakupić jakieś auto, to mogę pomóc - mój brat zajmuje się sprowadzaniem samochodów z Niemiec i Szwajcarii - nie pobiera żadnych zaliczek. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę o prywatną wiadomość. Pozdrawiam'
W areszcie udusił konkubinę

W zakładzie karnym we Wrocławiu 22-letni skazany Adrian P. udusił podczas widzenia swoją konkubinę. Prokuratura postanowiła mu zarzut zabójstwa.
Policja [b]/wycięto-regulamin/[/b] świadków tragedii. Służby więzienne prowadzą natomiast wewnętrzne śledztwo, które ma wyjaśnić czy funkcjonariusze dopełnili swoich obowiązków.

Wioletta Stokłosa, mieszkanka Leginicy
Do zabójstwa 22-letniej kobiety doszło po godz. 10 w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Kobieta - jak zwykle - przyszła odwiedzić swojego konkubenta Adriana P. W trakcie widzenia, gdzie na sali przebywało ponad 80 osób, oboje wyszli do toalety.

Jak opowiadał dziennikarzom Marek Łażewski, rzecznik Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu nie wyszli razem. - Najpierw poszła kobieta, za nią Adrian P. Ile przebywali w toalecie - trudno w tej chwili powiedzieć. Oboje znalazł funkcjonariusz więzienny - opowiadał Łażewski. Dodał, że karetka reanimacyjna została wezwana natychmiast. Lekarze nie podjęli reanimacji kobiety, stwierdzili jedynie zgon. Natomiast mężczyzna został natychmiast przeniesiony do szpitala więziennego. Miał ranę ciętą szyi. Najprawdopodobniej próbował sobie podciąć gardło nożykiem od maszynki do golenia.

Rzecznik wyjaśnił, że stan zdrowia Adriana P. jest na tyle dobry, że nie trzeba go nigdzie przewozić. Nie wiadomo co było przyczyną tragedii. Adrian P. odsiadywał w więzieniu 2-letni wyrok za dokonanie dwóch rozbojów. - Konkubina regularnie bywała u niego. Mieli dwoje dzieci. Jedno przyszło na świat już podczas odsiadywania wyroku - mówił Łażewski.

Łażewski zaznaczył, że nigdy wcześniej nic podobnego nie zdarzyło się w tym więzieniu. - Wszyscy jesteśmy bardzo poruszeni. Na miejscu jest policja, która [b]/wycięto-regulamin/[/b] ewentualnych świadków. Jest prokurator. Służby więzienne natychmiast wszczęły wewnętrzne dochodzenie, aby wyjaśnić przyczyny tej tragedii. Musimy wiedzieć czy będący na miejscu funkcjonariusze dopełnili swoich obowiązków - mówił rzecznik.

Nie potrafił wyjaśnić jak to możliwe, że Adrian P. wniósł nożyk na salę widzeń. Zapewnił, że wszyscy skazani i odwiedzający są rewidowani przed wejściem na salę widzeń. W sumie tego dnia ok. 30 skazanych odwiedzało ok. 50 osób. Jednorazowo skazanego mogą odwiedzić trzy osoby. Skazany i odwiedzający siedzą przy jednym stoliku. Wszystkich pilnuje 2-3 funkcjonariuszy. Toaleta znajduje się tuż obok sali widzeń.

Jak opowiadała jedna z kobiet odwiedzających zakład karny w czasie zdarzenia, wychodzenie skazanych do toalety z odwiedzającymi nie jest niczym dziwnym. - Toaleta to jedyne miejsce, gdzie mogą się do siebie przytulić lub choćby potrzymać za ręce. Trochę intymności tu mają - mówiła wrocławianka.
W zakładzie karnym we Wrocławiu 22-letni skazany Adrian P. udusił podczas widzenia swoją konkubinę. Prokuratura postanowiła mu zarzut zabójstwa.

Policja przesłuchuje świadków tragedii. Służby więzienne prowadzą natomiast wewnętrzne śledztwo, które ma wyjaśnić czy funkcjonariusze dopełnili swoich obowiązków.

Do zabójstwa 22-letniej kobiety doszło po godz. 10 w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Kobieta - jak zwykle - przyszła odwiedzić swojego konkubenta Adriana P. W trakcie widzenia, gdzie na sali przebywało ponad 80 osób, oboje wyszli do toalety.

Jak opowiadał dziennikarzom Marek Łażewski, rzecznik Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu nie wyszli razem. - Najpierw poszła kobieta, za nią Adrian P. Ile przebywali w toalecie - trudno w tej chwili powiedzieć. Oboje znalazł funkcjonariusz więzienny - opowiadał Łażewski. Dodał, że karetka reanimacyjna została wezwana natychmiast. Lekarze nie podjęli reanimacji kobiety, stwierdzili jedynie zgon. Natomiast mężczyzna został natychmiast przeniesiony do szpitala więziennego. Miał ranę ciętą szyi. Najprawdopodobniej próbował sobie podciąć gardło nożykiem od maszynki do golenia.

Rzecznik wyjaśnił, że stan zdrowia Adriana P. jest na tyle dobry, że nie trzeba go nigdzie przewozić. Nie wiadomo co było przyczyną tragedii. Adrian P. odsiadywał w więzieniu 2-letni wyrok za dokonanie dwóch rozbojów. - Konkubina regularnie bywała u niego. Mieli dwoje dzieci. Jedno przyszło na świat już podczas odsiadywania wyroku - mówił Łażewski.

Łażewski zaznaczył, że nigdy wcześniej nic podobnego nie zdarzyło się w tym więzieniu. - Wszyscy jesteśmy bardzo poruszeni. Na miejscu jest policja, która przesłuchuje ewentualnych świadków. Jest prokurator. Służby więzienne natychmiast wszczęły wewnętrzne dochodzenie, aby wyjaśnić przyczyny tej tragedii. Musimy wiedzieć czy będący na miejscu funkcjonariusze dopełnili swoich obowiązków - mówił rzecznik.

Nie potrafił wyjaśnić jak to możliwe, że Adrian P. wniósł nożyk na salę widzeń. Zapewnił, że wszyscy skazani i odwiedzający są rewidowani przed wejściem na salę widzeń. W sumie tego dnia ok. 30 skazanych odwiedzało ok. 50 osób. Jednorazowo skazanego mogą odwiedzić trzy osoby. Skazany i odwiedzający siedzą przy jednym stoliku. Wszystkich pilnuje 2-3 funkcjonariuszy. Toaleta znajduje się tuż obok sali widzeń.

Jak opowiadała jedna z kobiet odwiedzających zakład karny w czasie zdarzenia, wychodzenie skazanych do toalety z odwiedzającymi nie jest niczym dziwnym. - Toaleta to jedyne miejsce, gdzie mogą się do siebie przytulić lub choćby potrzymać za ręce. Trochę intymności tu mają - mówiła wrocławianka.

zrodlo: tvn24.pl

==============
Jak widze tutaj udział w tej dyskusji Levego, to aż mi się przypomina jak jakiś czas temu przesiadał się na Linuksa. Jak widać, przesiadka była skuteczna

btw. przykład z życia.
pracuje w instytucji podlegającej gminie Wrocław (WCDN). Nasz serwer stoi na Slackware, przez około tydzień stał na testowej wersji Windows 2003, ale admini się wkurzyli i wrócili do Slacka. Jednak Windows Server lepiej się nadaje do PKS Świdnica niż do sporego serwera danych dla kilkudziesięciu stanowisk.
Wszystkie komputery mają zainstalowany OOo, Evolution, Firefoksa, Thunderbirda i kilka innych mocnych programów open source. Na początku było dużo krzyku, ale eksport do PDF był jednym z argumentów ułatwiających migracje. Pani dyrektor na początku miała opory, dopóki nie zobaczyła kosztów migracji w porównaniu z kosztami uzbrojenia stanowisk w MS Office.
Firmowa poczta opiera się o SquirrelMail, do pracy grupowej używamy eGroupWare.
Na poczatku były opory, teraz nikt już nie marudzi. Być może całe biuro (ok. 80 kompów) będzie migrować w przyszłym roku na GNU/Linuksa - albo na Ubuntu, albo SuSE.

Nasz partner w Projekcie, Zakład Karny nr. 1 we Wrocławiu ma pracownie komputerową dla więźniów. 20 komputerów z SuSE 9.3. Dlaczego SuSE? Bo nie opłaca im się stawiać na WinXP. A komputery sa cvałkiem mocne, Prescotty 3,0GHz.

Open source jest doskonałą alternatywą, trzeba tylko zrozumieć, że nasze przyzwyczajenia wynikają z tego, ze od gówniarza uczą nas Wordów, Windowsów i innych Outlooków. Jest to "piratogenne".

BTW. Znajomy kupił sobie Office 2003 wersje dla studentów. ponieważ poza studiowaniem prowadzi tez małą działalność gosp. myślał, ze w ten sposób zaoszczędzi. Niestety licencja nie pozwala na korzystanie z pakietu do celów komercyjnych - tylko edukacyjnych. Wyciąganie kasy z ludzi? Nie dajmy się zwariować,

PS. Pojawił się k3b w wersji 1.0 - cieszmy się

[ Dodano: Nie Mar 18, 2007 11:11 pm ]
http://galba.blox.pl/html

Przypadek?
Wyniki wyborów do Sejmu w kilku obwodowych komisjach wyborczych:

Zakład Karny ul.Chrobrego 29 , Brzeg
Platforma Obywatelska - 60 %
Prawo i Sprawiedliwość - 2 %

Zakład Karny ul. Siennika 23, Gdańsk
Platforma Obywatelska - 59 % (Człowiek z Zasadami samodzielnie zdobywa 53 %)
Prawo i Sprawiedliwość - 2 %

Areszt Śledczy ul.Grottgera 2, Jelenia Góra
Platforma Obywatelska - 57 % (najlepszy wynik w obwodzie - G.Schetyna)
Prawo i Sprawiedliwość - 0 %

Zakład Karny Nr 2 ul. Fiołkowa 38, Wrocław
Platforma Obywatelska - 57 %
Prawo i Sprawiedliwość - 1 %

Zakład Karny Nr 2 ul. Gen. Karola Świerczewskiego 3, Strzelce Opolskie
Platforma Obywatelska - 54 %
Prawo i Sprawiedliwość - 3 %

Zakład Karny ul. B. Chrobrego 2, Cieszyn 2
Platforma Obywatelska - 53 %
Prawo i Sprawiedliwość - 2 %

Zakład Karny ul.Bohaterów Getta 16, Kłodzko
Platforma Obywatelska - 52 %
Prawo i Sprawiedliwość - 2 %

Areszt Śledczy ul. Świebodzka 1, Wrocław
Platforma Obywatelska - 50 %
Prawo i Sprawiedliwość - 3 %

Zakład Karny Kraków - Nowa Huta Spławy 2, Kraków
Platforma Obywatelska - 49 % (fantastyczne zwycięstwo Premiera z Krakowa)
Prawo i Sprawiedliwość - 3 %

Zakład Karny ul. Partyzantów, Wronki
Platforma Obywatelska - 40 %
Prawo i Sprawiedliwość - 4 %

Zakład Karny nr 1 ul. Kleczkowska, Wrocław
Platforma Obywatelska - 37 %
Prawo i Sprawiedliwość - 2 %

Zakład Karny Nr 1 ul. Karola Miarki, Strzelce Opolskie
Platforma Obywatelska - 37 %
Prawo i Sprawiedliwość - 5 %

Żródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że od 25.05.2009 działa program metadonowy w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu.

Zakład Karny oficjalną zgodę Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uzyskał w dniu 01.04.2009, jednak jego uruchomienia wymagało przeszkolenia przyszłych pracowników. W tym celu zostało zorganizowane przez Poradnię Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych we Wrocławiu tygodniowe szkolenie. Część wykładowa odbyła się w ZK, a seminaryjna w Poradni Metadonowej. Kierownikiem kursu był dr n. med. Jacek Gąsiorowski, jego wykładowcami pracownicy Poradni Metadonowej we Wrocławiu. Pomimo tego, że Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaleciło przeszkolenie pracowników ZK we Wrocławiu, w którym działa program, chętnie wzięli w nim udział również pracownicy służb medycznych z pozostałych zakładów karnych i aresztów śledczych z terenu województwa dolnośląskiego (łącznie około 20 osób).

W tym momencie pacjentami Programu Metadonowego w ZK we Wrocławiu są 2 osoby- wcześniejsi uczestnicy Programu Wolnościowego. Dzięki wypracowaniu wspólnych standardów współpracy, osoby te praktycznie bez przerywania terapii substytucyjnej przeszły z naszego programu do Programu Metadonowego w ZK (pomimo czasowego przebywania w areszcie śledczym we Wrocławiu, w którym nie
ma programu i pomimo tego, że oba zatrzymania miały miejsce tuż przed weekendem!).

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować Kasi Malinowskiej-Sempruch za wsparcie i rozmowy z Dyrekcją Służ Więziennych oraz Pani Doktor Annie Sołtyszewskiej- Naczelnemu Lekarzowi OISW we Wrocławiu za podjęcie działań w kierunku stworzenia programu.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Łapiński
Jacek Gąsiorowski
Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
Wrocławskie Centrum Zdrowia
niżej jest wypowiedz pewnek dziewczyny z innego forum i z jej wypowiedziom się zgadzam w dużym stopniu.

"Mowie o karze smierci dla ludzi, ktorych wina jest pewna i okrucienstwo+premedytacja nie podlegaja zadnym watpliwosciom - jak w przypadku 14-latki, jak i w przypadku "dziewczyny w pociagu. Gdy wiadomo ze zwyrodnialce wyrzucili dziewczyne z pociagu no to kara smierci. bezwzglednie.

"
Kara smierci to lipa. co nam z tego ze kogos zabijemy tylko siee prad marnuje"

Lepiej ich wyeliminowac i miec 100% gwarancje ze tego nie zrobia, niz wypuscic po 25 latach z nadzieja ze "moze jednak juz wiecej tego nie zrobia". Na wadze zostaje eliminacja dwoch potworow kontra wypuszczenie ich po 25 latach i modlenie sie, aby juz nikogo nie skrzywdzili. Kara smierci odchudzi spoleczenstwo z jednostek do zycia nieprzystosowanych, bedacych dla tego spoleczenstwa zagrozeniem.

Miesieczne utrzymanie wieznia w Zakladzie Karnym nr 2 we Wroclawiu kosztuje 3000zl. Slyszalam w TVP3 Wroclaw.
I znowu co wczesniej napisalam, dlaczego ja mam placic na utrzymanie seryjnego mordercy? Dlaczego czesc mojej uczciwie zarobionej wyplaty mam oddawac na jedzenie i pokoj dla gwalciciela?
Uwierz mi, ze wole zaplacic za prąd.
Jak widzisz zwyrodnialec siedzacy w wiezieniu kosztuje.Zamiast przeznaczac pieniadze na karmienie smiecia, niech przeznacza je na nowy sprzet medyczny dla ratowania dzieci, na poprawie warunkow zycia najubozszych itp etc. W imie "czlowieczenstwa" utrzymywac odpady? Nigdy.

A co do pracy... mamy 20% bezrobocia i jeszcze mamy dawać owym darmozjadom miejsca pracy np.przy budowie autostrady, którą to pracę nawet za minimalne pieniądze na pewno znaleźliby się chętni wśród owych 20 % ?? Nie widzę zbytniego sensu... ci więźniowie zabierają miejsca pracy, których i tak w naszym kraju jest jak na lekarstwo.
Chociaz hm...z drugiej strony... wiezniowie pracujac na wlasne utrzymanie wyswiadczaja spoleczenstwu wieksza "przysluge" bo:
a) teoretycznie nic "nie kosztują"
b) wykonuja prace z ktorej wynikow wszyscy moga sie cieszyc
c) nie gnija w wiezieniach tylko ciezko pracuja - tym samym kara staje sie "cięższa" bo nie polega na walce z nudą w wieziennej celi tylko na ciezkim wysilku. MOim jedynym zastreżeniem jest to, żeby nie zabierali uczciwym ludziom pracy.

Faktem pozostaje, ze cos z wiezniami trzeba robic, wiec skoro juz sa wiezienia, to dobrze, niech odpracuja swoje. Ale przy karze smierci pozostane - dla najciezszych przypadkow. "
Widzę , że fakty się dla was nie liczą, a podwyżki dla pielegniarek i lekarzy powinno nie być. Ok, w takim razie z innej beczki:

Wielkie zwycięstwo TUSKA ... w aresztach i więzieniach

1. Areszt Śledczy, Lublin ul. Południowa 5 - Kaczyński 4.29% -
Tusk 95.71%
2.Chełm, Zakład Karny ul. Kolejowa 112 - Kaczyński 4,35% -
Tusk 95,65%
3. Zakład Karny w Hrubieszowie ul.Nowa 64 - Kaczyński 4,65% -
Tusk 95,35%
4. Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14 - Kaczyński 7,14% -
Tusk 92,86%
5. Areszt Śledczy, Radom ul. Wolanowska 120 � Kaczyński 3,36% -
Tusk 96,64%
6. Oddz. Zewnętrzny Aresztu Śledcz., Radom ul. Witosa62 -
Kaczyński 8,11% - Tusk 91,89%
7. Warszawa, Zakład Karny ul. Ciupagi 1b - Kaczyński 6,71% -
Tusk 93,29%
8. Warszawa, Areszt Śledczy ul. Ciupagi 1 - Kaczyński 3,75% -
Tusk 96,25%
9. Zakład Karny, Płock ul. Sienkiewicza 22- Kaczyński 7,67% -
Tusk 92,33%
10. Siedlce, Zakład Karny ul. Piłsudskiego 47- Kaczyński
6,23% - Tusk 93,77%
11.Ostrołęka, Areszt Śledczy, ul. Romualda Traugutta 19 -
Kaczyński 6,43% - Tusk 93,57%
12. Zakład Karny Nr 1 w Łodzi ul. Beskidzka 54 - Kaczyński
4,68% - Tusk 95,32%
13. Zakład Karny Nr 2 w Łodzi ul. Kraszewskiego 1/5 -
Kaczyński 7,89% - Tusk 92,11%
14. Areszt Śledczy w Łodzi ul. Smutna 21- Kaczyński 6,18% -
Tusk 93,82%
15. Piotrków Trybunalski, Areszt Śledczy - Kaczyński 3,37% -
Tusk 96,63%
16. Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 - Kaczyński
3,35% - Tusk 96,65%
17. Poznań, Areszt Śledczy ul. MŁYŃSKA 1 - Kaczyński 4,58% -
Tusk 95,42%
18. Poznań, Oddz. Zewnętrzny Aresztu Śledczego - Kaczyński
1,65% - Tusk 98,35%
19. Zakład Karny we Wronkach, ul. Partyzantów - Kaczyński
4,80% - Tusk 95,20%
20. Gdańsk, Areszt Śledczy ul. Kurkowa 12- Kaczyński 2,97% -
Tusk 97,03%
21. Areszt Śledczy, Kraków Montelupich 7- Kaczyński 2,21% -
Tusk 97,79%
22. Areszt Śledczy, Kraków Czarnieckiego 3 - Kaczyński 2,11% -
Tusk 97,89%
23. Zakład Karny Kraków - Nowa Huta, Kraków Spławy 2 -
Kaczyński 7,02% - Tusk 92,98%
24. Zakład Karny, Nowy Sącz, ul. Pijarska 1 - Kaczyński 4,01% -
Tusk 95,99%
25. Świetlica na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie- Kaczyński
3,03% - Tusk 96,97%
26. Wrocław, Areszt Śledczy ul. Świebodzka 1 - Kaczyński
4,08% - Tusk 95,92%
27. Wrocław, Zakład Karny Nr 2 ul. Fiołkowa 38 - Kaczyński
3,45% - Tusk 96,55%
28. Wrocław, Zakład Karny nr 1 ul. Kleczkowska 35 - Kaczyński
4,70% - Tusk 95,30%
29. Areszt Śledczy, Jelenia Góra ul.Grottgera 2 - Kaczyński
3,68% - Tusk 96,32%
30. Areszt Śledczy Zielona Góra ul. Łużycka 2 - Kaczyński
4,81% - Tusk 95,19%
Pozwolę sobie jeszcze wrócić do wyborów

30 największych zwycięstw Donalda Tuska:

1. Areszt Śledczy, Lublin ul. Południowa 5 - Kaczyński 4.29% - Tusk 95.71%
2. Chełm, Zakład Karny ul. Kolejowa 112 - Kaczyński 4,35% - Tusk 95,65%
3. Zakład Karny w Hrubieszowie ul.Nowa 64 - Kaczyński 4,65% - Tusk 95,35%
4. Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14 - Kaczyński 7,14% - Tusk 92,86%
5. Areszt Śledczy, Radom ul. Wolanowska 120 - Kaczyński 3,36% - Tusk 96,64%
6. Oddz. Zewnętrzny Aresztu Śledcz., Radom ul. Witosa62 - Kaczyński 8,11% - Tusk 91,89%
7. Warszawa, Zakład Karny ul. Ciupagi 1b - Kaczyński 6,71% - Tusk 93,29%
8. Warszawa, Areszt Śledczy ul. Ciupagi 1 - Kaczyński 3,75% - Tusk 96,25%
9. Zakład Karny, Płock ul. Sienkiewicza 22- Kaczyński 7,67% - Tusk 92,33%
10. Siedlce, Zakład Karny ul. Piłsudskiego 47- Kaczyński 6,23% - Tusk 93,77%
11. Ostrołęka, Areszt Śledczy, ul. Romualda Traugutta 19 - Kaczyński 6,43% - Tusk 93,57%
10. Siedlce, Zakład Karny ul. Piłsudskiego 47- Kaczyński 6,23% - Tusk 93,77%
11. Ostrołęka, Areszt Śledczy, ul. Romualda Traugutta 19 - Kaczyński 6,43% - Tusk 93,57%
12. Zakład Karny Nr 1 w Łodzi ul. Beskidzka 54 - Kaczyński 4,68% - Tusk 95,32%
13. Zakład Karny Nr 2 w Łodzi ul. Kraszewskiego 1/5 - Kaczyński 7,89% - Tusk 92,11%
14. Areszt Śledczy w Łodzi ul. Smutna 21- Kaczyński 6,18% - Tusk 93,82%
15. Piotrków Trybunalski, Areszt Śledczy - Kaczyński 3,37% - Tusk 96,63%
16. Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 - Kaczyński 3,35% - Tusk 96,65%
17. Poznań, Areszt Śledczy ul. MŁYŃSKA 1 - Kaczyński 4,58% - Tusk 95,42%
18. Poznań, Oddz. Zewnętrzny Aresztu Śledczego - Kaczyński 1,65% - Tusk 98,35%
19. Zakład Karny we Wronkach, ul. Partyzantów - Kaczyński 4,80% - Tusk 95,20%
20. Gdańsk, Areszt Śledczy ul. Kurkowa 12- Kaczyński 2,97% - Tusk 97,03%
21. Areszt Śledczy, Kraków Montelupich 7- Kaczyński 2,21% - Tusk 97,79%
22. Areszt Śledczy, Kraków Czarnieckiego 3 - Kaczyński 2,11% - Tusk 97,89%
23. Zakład Karny Kraków - Nowa Huta, Kraków Spławy 2 - Kaczyński 7,02% - Tusk 92,98%
24. Zakład Karny, Nowy Sącz, ul. Pijarska 1 - Kaczyński 4,01% - Tusk 95,99%
25. Świetlica na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie- Kaczyński 3,03% - Tusk 96,97%
26. Wrocław, Areszt Śledczy ul. Świebodzka 1 - Kaczyński 4,08% - Tusk 95,92%
27. Wrocław, Zakład Karny Nr 2 ul. Fiołkowa 38 - Kaczyński 3,45% - Tusk 96,55%
28. Wrocław, Zakład Karny nr 1 ul. Kleczkowska 35 - Kaczyński 4,70% - Tusk 95,30%
29. Areszt Śledczy, Jelenia Góra ul.Grottgera 2 - Kaczyński 3,68% - Tusk 96,32%
30. Areszt Śledczy Zielona Góra ul. Łużycka 2 - Kaczyński 4,81% - Tusk 95,19%

Kaczory nie potrafiły sobie jakoś zjednać zniewolonej ludności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KOPAREK
1. Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA 1946, 50-984 WROCŁAW, ul. Poznańska 58; telefon: 071/7663832, 071/7663425, 071/7663702
2. Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 10 ust.1 i art.39 ustawy prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm).
3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.army.mil.pl.
SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego Wrocław ul. Poznańska 58 bud. 13 pok. 13 lub 18. lub za pośrednictwem poczty. Opłata za siwz 8,40 zł. przy odbiorze w siedzibie Zamawiającego (kasa czynna od poniedziałku do piątku od 11.00 do 13.00) lub za zaliczeniem pocztowym 14,00 zł. Prośby o przesłanie siwz proszę kierować na fax nr 071/7663701.
4. Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KOPAREK
nr sprawy: TECHN/334/2008, KOD CPV: 29526400-6, 34312300-0, 39241300-3 (nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień – (części zamienne do uniwersalnej maszyny inżynieryjnej UMI9.50, spycharko-ładowarki SŁ-34 i koparki - 407).Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz zamówień uzupełniających.
5. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2008r.
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24, oraz złożą wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
6.1.1. wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 siwz)
6.1.2. oświadczenie określone w art. 22 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych (wg wzoru zawartego w załączniku nr 2);
6.1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.1.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;;
6.1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z przepisami o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary);
6.1.8. dowód wniesienia wadium;
6.1.9. pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum);
8. wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
9. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto przedmiotu zamówienia – znaczenie 100%.
10. Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2008r. o godz. 9.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii jawnej: pok. 113, bud. 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.10.2008r o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 213 bud. 13.
11. Termin związania złożoną ofertą przez okres 60 dni od dnia składania ofert.
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Ogłoszenie zostało przekazane 18.08.2008r do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,..
16. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami na piśmie. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia przekazane za pomocą faksu będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pismem.
DOWÓDCA

płk mgr inż Sławomir ŁACH
Zmarł ukraiński milicjant ranny w Kosowie
Zamieszki w Kosovskiej Mitrovicy
Zmarł porucznik ukraińskiej milicji, ciężko ranny w zamieszkach w Kosovskiej Mitrovicy, na północy Kosowa - poinformowała telewizja TVN24.
- Kolejne trzy osoby są w stanie ciężkim, lecz niezagrażającym życiu - powiedział Jarosław Mazurkewycz z biura prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

Według MSW w Kijowie liczba Ukraińców z sił pokojowych w Kosowie rannych w starciach z Serbami wzrosła do 20. W poniedziałek informowano o 15. - Ciężko mi o tym mówić, bo to moi koledzy. Sam niedawno wróciłem z misji w Kosowie - zwierzył się Mazurkewycz.

Prócz ukraińskich milicjantów w walkach w Kosovskiej Mitrovicy ucierpiało 28 polskich policjantów i 20 francuskich żołnierzy KFOR.

Do starć w Kosovskiej Mitrovicy doszło, gdy policja z misji ONZ w Kosowie (UNMIK) siłą odzyskała kontrolę nad zajętym przed czterema dniami przez Serbów ONZ-owskim sądem w tym podzielonym między Serbów i Albańczyków mieście.

Szturm na budynek rozpoczęto o świcie. Uczestniczyło w nim ponad 500 policjantów ONZ, głównie Ukraińców, i żołnierzy sił pokojowych KFOR, dowodzonych przez NATO. Gdy wyprowadzano Serbów okupujących gmach, stojący na zewnątrz tłum obrzucił policjantów i żołnierzy kamieniami, koktajlami Mołotowa, granatami i ładunkami własnej roboty.

Po starciach ONZ-owską policję wycofano z serbskiej części Mitrovicy. Kontrolę nad tą częścią miasta przejął KFOR - podał UNMIK, administrujący Kosowem od nalotów NATO w 1999 roku.

Na misji w Kosowie przebywa obecnie z ramienia MSW Ukrainy 189 osób. 115 z nich to milicjanci. 40 kolejnych funkcjonariuszy to przewodnicy psów patrolowo-tropiących, a 34 to cywilni obserwatorzy.

Ranni Polacy wrócą do domu

W Kosowie są już przedstawiciele MSWiA i KGP z wicepremierem Grzegorzem Schetyną na czele. Do Polski mają zabrać tych funkcjonariuszy, których stan zdrowia na to pozwoli.

Funkcjonariusze zostali ranni podczas szturmu policji ONZ i żołnierzy sił pokojowych KFOR na gmach sądu. Polacy ochraniali budynek od zewnątrz. 16 z nich zostało poważniej rannych - przewieziono ich do dwóch szpitali. Pozostali zostali opatrzeni w bazie.

Jak informował rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Sokołowski, funkcjonariusze mają m.in. obrażenia nóg i rąk spowodowane odłamkami. Dwóch z nich przeszło operacje. Życiu żadnego z policjantów nie zagraża niebezpieczeństwo.

Z wicepremierem, szefem MSWiA Grzegorzem Schetyną na miejscu są też wiceminister SWiA Adam Rapacki (nadzorujący policję) i szef policji Andrzej Matejuk. Obecnie delegacja jedzie do bazy polskich policjantów, spotka się też z funkcjonariuszami przebywającymi w szpitalach.

Na przyjęcie policjantów, którzy wrócą do kraju, jest już przygotowany szpital MSWiA w Warszawie.

Z informacji przekazanych przez KGP wynika, że czterech funkcjonariuszy, którzy odnieśli obrażenia, jest z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, po trzech z KWP Katowice, z komendy świętokrzyskiej, stołecznej i łódzkiej. Po dwóch rannych funkcjonariuszy jest z komend wojewódzkich w Szczecinie, Bydgoszczy, Gdańsku i Krakowie. Pozostali są z Olsztyna, Poznania, Białegostoku i Rzeszowa.

W misji w Kosowie uczestniczy 115 polskich policjantów. Uczestniczą oni w pokojowej misji ONZ na terenie Kosowa od 2000 roku. Nasz kontyngent składa się z Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) liczącej 115 funkcjonariuszy i 10 ekspertów.

Policjanci uczestniczą w konwojach vipów, więźniów, pieniędzy, a także ochraniają różnego rodzaju budynki i istotne miejsca, np. obiekty sportowe, zakłady karne, enklawy mniejszości narodowych. Ich baza znajduje się właśnie w Kosovskiej Mitrovicy, choć służą też m.in. w miejscowościach Zubin Potok, Leposavic, Vustri, Gojbulia, Kotor, Skenderaj.

Polscy funkcjonariusze wymieniają się co sześć miesięcy - w czerwcu i grudniu. Czas służby ekspertów trwa rok.

Misję pokojową w Kosowie - UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosowo), utworzono na mocy Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ Nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.


źródło: http://wiadomosci.onet.pl/1712546,12,item.html
"Obfity" weekend

W ramach działań weekendowych od 27 do 29 lipca 2007 roku na terenie powiatu gnieźnieńskiego policjanci nasilili działania prewencyjne zmierzające do zminimalizowania przestępstw i wykroczeń. W tym okresie w porze wieczorowo – nocnej z 28/29 lipca br. przeprowadzono także działania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. W działaniach wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie i Słupcy, funkcjonariusze Izby Celnej w Poznaniu z psami służącymi do wykrywania narkotyków oraz funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej z Powidza (ogółem 43 funkcjonariuszy). Ponadto w dniu 29 lipca br. w godz. 6.00 – 22.00 na terenie całego powiatu gnieźnieńskiego przeprowadzono akcję pod nazwą „Pasy”.

Wzięło w niej udział 30 funkcjonariuszy Sekcji Ruchu Drogowego, Sekcji Prewencji oraz Komisariatów Policji. Celem działań było ujawnianie kierujących nie stosujących się do obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz nieprawidłowo przewożonych przez opiekunów dzieci. Podczas działań ujawniono 35 wykroczeń, z czego 13 dotyczących obowiązku jazdy w zapiętych pasach, 1 nieprawidłowe przewożenie dziecka w pojeździe. Wśród innych wykroczeń wymienić należy przekraczanie dozwolonej prędkości oraz jazda bez włączonych świateł mijania. Funkcjonariusze Sekcji Ruchu Drogowego w miejscowości Mielno na trasie krajowej nr 5 zatrzymali do kontroli drogowej 42-letnią mieszkankę Wrocławia kierującą samochodem marki Toyota Yaris, która kierowała pojazdem pomimo sądowego zakazu kierowania pojazdami. Na poczet kar i grzywien zatrzymano pojazd.

W wyniku przeprowadzonych działań ponadto uzyskano następujące wyniki:

- zatrzymano 6 osób w wieku od 18 do 22 lat posiadających środki narkotyczne. Zatrzymani to mieszkańcy Wrześni, Gniezna, Psar Polskich, Swarzędza, Poznania i Krobii.

- ujawniono nietrzeźwego kierującego, który był sprawcą kolizji drogowej,

- zatrzymano 4 nietrzeźwych kierowców ( w Modliszewku, na terenie gminy Mieleszyn, Witkowo i Trzemeszno),

- na terenie działania Komisariatu Policji w Kłecku zatrzymano 1 kierującego Fiatem 126p, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Samochód zabezpieczono na parkingu policyjnym,

- zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych za brak przeglądów technicznych, nieprawidłowe oświetlenie pojazdów, pękniętą szybę oraz upłynięcie terminu ważności dowodu rejestracyjnego,

- 27 lipca funkcjonariusze Prewencji zatrzymali sprawcę kradzieży artykułów spożywczych w sklepie na ul. Zielony Rynek. Sprawcę ukarano mandatem karnym w wysokości 150 zł.

- 28 lipca funkcjonariusze Komisariatu Policji w Czerniejewie zatrzymali osobę poszukiwaną, celem odbycia kary w Zakładzie Karnym w Gębarzewie,

- 29 lipca funkcjonariusze Referatu Patrolowo - Interwencyjnego na ul. Libelta w Gnieźnie zatrzymali dwóch sprawców pobicia mieszkańca Gniezna, uszkodzenia mienia w sklepie i gróźb bezkarnych wobec innych pokrzywdzonych,

- 29 lipca funkcjonariusze Referatu Patrolowo – Interwencyjnego w Gnieźnie zatrzymali sprawcę kradzieży rozbójniczej dokonanej w sklepie w centrum miasta.
Pracodawcy chcą zatrudniać więźniów

Karolina Łagowska, mar 2007-07-02, ostatnia aktualizacja 2007-07-02 20:33

Takiego popytu na więźniów jeszcze nie było. Przedsiębiorcy szturmują więzienia, by znaleźć ludzi do pracy. Na Dolnym Śląsku wszyscy skazani, którzy mogą pracować, już są zatrudnieni.
Szef wrocławskiej firmy budowlanej: - Do Irlandii wyjechało paru moich ludzi. Pozaczynałem roboty i nie miałem kim ich kończyć. Chciałem zatrudnić więźniów, ale okazało się, że inni mnie już ubiegli.

Przed Zakład Karnym nr 2 przy ul. Fiołkowej we Wrocławiu od siódmej zaczynają podjeżdżać samochody osobowe i busy. Codziennie, od poniedziałku do piątku, na osiem godzin dziennie wyjeżdża zza więziennych murów 26 grup roboczych, od dwóch do ośmiu osób w każdej.

Sławomir Rataj, kierownik działu penitencjarnego: - Łącznie poza zakładem pracuje 86 osób. Drugie tyle zatrudnionych jest wewnątrz. Niektórzy pracują odpłatnie, inni charytatywnie.

Jednym z zatrudnionych więźniów jest Norbert - trzydziestoparoletni mieszkaniec podlubuskiego miasteczka z wyrokiem za paserstwo. Za kratami siedzi od stycznia. Podanie o pracę było jednym z pierwszych dokumentów, jakie napisał po przyjściu na Fiołkową. - Tam, gdzie mieszkam, jest duże bezrobocie. Żona słabo zarabia, mamy trzyletniego synka. Muszę im pomóc - wyjaśnia.

Razem z trzema kolegami pracuje przy sprzątaniu budowy jednej z wrocławskich firm deweloperskich. - Muszę być punktualny i dokładny w pracy. Bardzo się staram. Od tego zależy byt mojej rodziny - mówi.

Zarabia mniej niż inni pracownicy, bo pracodawca może płacić więźniom połowę pensji minimalnej. Mimo to większość z nich chce pracować. Ale nie każdy może.

Luiza Sałapa, rzeczniczka prasowa Służby Więziennej: - Nie ma ścisłych kryteriów określających, któremu więźniowi pozwolić na pracę, a któremu nie. Wiadomo, że nie dostaną ci z ciężkimi wyrokami, np. za zabójstwo czy gwałt. Musimy poznać skazanego, wiedzieć, jak się zachowuje, mieć do niego zaufanie. Chociażby po to, by przewidzieć, że nie ucieknie. I przede wszystkim, czy ma wymagane kwalifikacje.

Zakład na Fiołkowej ma charakter półotwarty, dlatego z 717 osadzonych tu skazanych pracuje aż tylu. Ale to wciąż mniej, niż chcieliby przedsiębiorcy.

W Zakładzie Karnym na Kleczkowskiej pracuje 70 skazanych.

Janusz Karkocha, zastępca Zakładu Karnego nr 1 przy ul. Kleczkowskiej: - Jest więcej chętnych niż więźniów, których możemy wysłać do pracy. Niektórzy pracodawcy są zdesperowani. Niedawno przyszła kobieta, której wszystkie szwaczki wyjechały na Zachód, i od razu chciała zatrudnić 20 osób, inaczej musiałaby zamknąć firmę. Był też pan pilnie potrzebujący 30 osób do sprzątania wagonów. Nie miałem dla nich ludzi.

O tym, że pracodawcy potrzebują więźniów, wiedzą też pracownicy Zakładu Karnego w Wołowie. To jeden z najcięższych w Polsce. Siedzą tu recydywiści, działa też specjalny oddział dla najniebezpieczniejszych przestępców, również członków mafii. W sumie 1400 osób.

Robert Kuczera, rzecznik prasowy jednostki: - Pracuje prawie 500 z nich. Najwięcej w budowlance i pracach porządkowych. Ale to wciąż za mało. Pracodawcy potrzebują ich, a oni potrzebują pracy, żeby nauczyć się od nowa życia: rannego wstawania, obowiązkowości.

Luiza Sałapa: - W tej chwili w zakładach raczej nie ma już więźniów, którzy mogliby swobodnie pracować. Są natomiast tacy, którzy mogliby wyjeżdżać pod konwojem. Dla pracodawców byłyby to dodatkowe koszty, ale odkąd Polacy zaczęli emigrować, deficyt pracowników jest tak ogromny, że być może wkrótce zacznie się opłacać nawet płacenie za konwoje.

I prawdopodobnie tak się stanie, bo takiego boomu na więźniów nie było jeszcze nigdy. - Nawet znajomi na imprezach się mnie pytają, czy mam dla nich skazanych - dodaje Luiza Sałapa.

Źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław

http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,4283407.html
LOL :)

Wielkie zwycięstwo TUSKA ... w aresztach i więzieniach
1. Areszt ¦ledczy, Lublin ul. Południowa 5 - Kaczyński 4.29% -
Tusk 95.71%
2.Chełm, Zakład Karny ul. Kolejowa 112 - Kaczyński 4,35% -
Tusk 95,65%
3. Zakład Karny w Hrubieszowie ul.Nowa 64 - Kaczyński 4,65% -
Tusk 95,35%
4. Zakład Karny w Zamo¶ciu, ul. Okrzei 14 - Kaczyński 7,14% -
Tusk 92,86%
5. Areszt ¦ledczy, Radom ul. Wolanowska 120 ? Kaczyński 3,36% -
Tusk 96,64%
6. Oddz. Zewnętrzny Aresztu ¦ledcz., Radom ul. Witosa62 -
Kaczyński 8,11% - Tusk 91,89%
7. Warszawa, Zakład Karny ul. Ciupagi 1b - Kaczyński 6,71% -
Tusk 93,29%
8. Warszawa, Areszt ¦ledczy ul. Ciupagi 1 - Kaczyński 3,75% -
Tusk 96,25%
9. Zakład Karny, Płock ul. Sienkiewicza 22- Kaczyński 7,67% -
Tusk 92,33%
10. Siedlce, Zakład Karny ul. Piłsudskiego 47- Kaczyński
6,23% - Tusk 93,77%
11.Ostrołęka, Areszt ¦ledczy, ul. Romualda Traugutta 19 -
Kaczyński 6,43% - Tusk 93,57%
10. Siedlce, Zakład Karny ul. Piłsudskiego 47- Kaczyński
6,23% - Tusk 93,77%
11.Ostrołęka, Areszt ¦ledczy, ul. Romualda Traugutta 19 -
Kaczyński 6,43% - Tusk 93,57%
12. Zakład Karny Nr 1 w Łodzi ul. Beskidzka 54 - Kaczyński
4,68% - Tusk 95,32%
13. Zakład Karny Nr 2 w Łodzi ul. Kraszewskiego 1/5 -
Kaczyński 7,89% - Tusk 92,11%
14. Areszt ¦ledczy w Łodzi ul. Smutna 21- Kaczyński 6,18% -
Tusk 93,82%
15. Piotrków Trybunalski, Areszt ¦ledczy - Kaczyński 3,37% -
Tusk 96,63%
16. Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 - Kaczyński
3,35% - Tusk 96,65%
17. Poznań, Areszt ¦ledczy ul. MŁYŃSKA 1 - Kaczyński 4,58% -
Tusk 95,42%
18. Poznań, Oddz. Zewnętrzny Aresztu ¦ledczego - Kaczyński
1,65% - Tusk 98,35%
19. Zakład Karny we Wronkach, ul. Partyzantów - Kaczyński
4,80% - Tusk 95,20%
20. Gdańsk, Areszt ¦ledczy ul. Kurkowa 12- Kaczyński 2,97% -
Tusk 97,03%
21. Areszt ¦ledczy, Kraków Montelupich 7- Kaczyński 2,21% -
Tusk 97,79%
22. Areszt ¦ledczy, Kraków Czarnieckiego 3 - Kaczyński 2,11% -
Tusk 97,89%
23. Zakład Karny Kraków - Nowa Huta, Kraków Spławy 2 -
Kaczyński 7,02% - Tusk 92,98%
24. Zakład Karny, Nowy S±cz, ul. Pijarska 1 - Kaczyński 4,01% -
Tusk 95,99%
25. ¦wietlica na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie- Kaczyński
3,03% - Tusk 96,97%
26. Wrocław, Areszt ¦ledczy ul. ¦wiebodzka 1 - Kaczyński
4,08% - Tusk 95,92%
27. Wrocław, Zakład Karny Nr 2 ul. Fiołkowa 38 - Kaczyński
3,45% - Tusk 96,55%
28. Wrocław, Zakład Karny nr 1 ul. Kleczkowska 35 - Kaczyński
4,70% - Tusk 95,30%
29. Areszt ¦ledczy, Jelenia Góra ul.Grottgera 2 - Kaczyński
3,68% - Tusk 96,32%
30. Areszt ¦ledczy Zielona Góra ul. Łużycka 2 - Kaczyński
4,81% - Tusk 95,19%

>